Số lần truy cập
Trang: Các văn bản của Đoàn TN - Hội SV
In trang
Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 - 2010
Năm học 2009-2010, Đoàn trường Đại học Hải Phòng đã có kế hoạch số 06 KH/ĐTN, ngày 08/10/2009 về công tác Đoàn và phong trào thanh niên như sau:

A. BỐI CẢNH NĂM HỌC

Năm học 2009 - 2010 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của Thành phố và Đất nước: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010), 35 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 60 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2010), 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 -13/5/2010);

Căn cứ Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2009 - 2010 của Ban chấp hành Thành đoàn Hải Phòng,

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hải Phòng xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 - 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề năm học ''Năm giáo dục truyền thống và nâng cao chất lượng đoàn viên''.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 cuộc vận động >>>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhhhh, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục ''Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục'', ''Nói không với đào tạo không đạt chuẩn'', ''Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo''.

2. Tổ chức chuyên đề điểm cấp Thành phố ''Công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên Sinh viên''.

3. Tăng cường các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho đoàn viên sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối; các hoạt động đào tạo kỹ năng sống cho sinh viên.

4. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày trọng đại của đất nước, thành phố, gắn với việc triển khai rộng rãi chương trình ''Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam''.

C. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động ''Tuổi trẻ Việt Nam học tập theo lời Bác'' gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai rộng rãi chương trình ''Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam''.

- Tham gia sinh hoạt chuyên đề: ''Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ Quốc, phục vụ Nhân dân'' do Đảng uỷ Nhà trường tổ chức.

- Chỉ đạo Hội Sinh viên phát động và tổ chức tốt các đợt thi đua trong toàn thể hội viên sinh viên đạt danh hiệu ''Sinh viên 5 tốt''.

- Tổ chức chương trình ''Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam'' gắn liền với các tiết sinh hoạt chung của Trường, Chi đoàn, Chi hội; chú ý công tác tuyên dương, nhân rộng các tấm gương điển hình học sinh, sinh viên làm theo lời Bác; đăng kí, đảm nhận thực hiện các công trình phần việc học sinh, sinh viên làm theo lời Bác.

2. Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ngành Giáo dục Đào tạo tới đoàn viên cán bộ, học sinh sinh viên thông các hình thức: hội thi, phát thanh học đường, băngzôn, khẩu hiệu.

- Tổ chức chuyên đề điểm cấp Thành phố ''Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên sinh viên''.

- Tổ chức phong phú và đa dạng các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước và Thành phố, chỉ đạo Hội Sinh viên tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2010).

- Tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên cán bộ, học sinh sinh viên về vị trí chiến lược biển đảo, phát động cuộc thi viết ''Sinh viên với biển đảo'' do Trung ương tổ chức.

- Tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.

3. Tiếp tục cụ thế hoá phong trào ''5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc''.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, định hướng, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Đặc biệt chú ý nâng cao vai trò của đoàn viên cán bộ giáo viên trong hoạt động này.

- Duy trì tốt các hoạt động tình nguyện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước và Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục >>>Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dụcccc, ''Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực''. Phối hợp tổ chức chương trình  ''Ngày hội sinh viên với với văn hoá học đường''.

- Tiếp tục tốt việc gắn kết với thanh niên khối lực lượng vũ trang và sinh viên trường học tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và địa bàn dân cư, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, quản lý hành chính.

4. Tăng cường liên kết và đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong Phong trào ''4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp''.

- Các Liên chi đoàn chủ động tham mưu với Ban chủ nhiệm đơn vị, tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo; phát huy có hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ học thuật.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập, tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Xúc tiến việc làm tổ chức ''Ngày hội tư vấn nghề nghiệp'', ''Hội chợ việc làm''.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường tổ chức hoạt động có hiệu quả các kỹ năng sống cho đoàn viên sinh viên: giao tiếp, ứng xử văn hoá, thuyết trình, hoạt động xã hội,...

5. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên học sinh, sinh viên; đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, Hội phù hợp với tình hình mới; tích cực hoạt động tham gia xây dựng Đảng.

- Tăng cường việc học tập kinh nghiệm, chủ động xây dựng kế hoạch quản lý đoàn viên hội viên trong cơ chế đào tạo theo học chế tín chỉ, đặc biệt là năm học đầu tiên Trường Đại học Hải Phòng triển khai (2009 - 2010).  

- Chú ý công tác phát triển Đoàn viên trong khối học sinh phổ thông, phát triển Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng. Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kì mới. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những cá nhân đoàn viên tiêu biểu.

- Tiếp tục phát huy vai trò thu hút, tập hợp đoàn viên hội viên trong hoạt động của các câu lạc bộ. Phấn đấu 100% các cơ sở Hội có câu lạc bộ học thuật, sở thích.  

- Đoàn Thanh niên chỉ đạo Hội Sinh viên thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của tổ chức là người bạn đồng hànhhhh trong quá trình học tập, rèn luyện của đoàn viên, hội viên.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động ''Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam''. Các cơ sở Đoàn chủ động phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, giới thiệu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Trường nghiên cứu, thiết kế phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động của đoàn viên học sinh sinh viên toàn trường.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức chuyên đề điểm cấp Thành phố ''Công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên Sinh viên''.

2. Tiếp tục triển khai Chương trình ''Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam''.

3. Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2010).  

4. Các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong Tháng Thanh niên 2010.

5. Hội thi ''Sinh viên với lịch sử Hải Phòng''.

6. Chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè 2010.

7. Tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của của Nhà trường, Thành phố và Trung ương.

Trên đây là Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Hải Phòng năm học 2009 - 2010. Ban chấp hành Đoàn Trường yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiên cứu, căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 - 2010 của đơn vị, nộp về Văn phòng Đoàn Trường, chậm nhất là ngày 16/11/2009.

Tài liệu
Đầu trang Trở vềTrở về
Các tin khác
  Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2009-2010   (18/09/2009)
Kế hoạch đào tạo và lịch học các lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa VII và Quản lý kinh tế khóa I (2014-2016)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015

Các văn bản về kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên 2014

Lịch công tác tuần 48 năm 2014

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2014 Trường Đại học Hải Phòng

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2014

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2013

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2012

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2011

Đại Học Hải Phòng: Tel: 084 31 876338. Fax: 084 31 876893