Số lần truy cập
Trang: Hướng dẫn, biểu mẫu
In trang
Các biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2013- 2014
Trường Đại học Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2013- 2014 như sau:

TT

Nội dung biểu mẫu

Mã số

1 

Xác nhận là sinh viên đang học

BM-PSV-03-01

2 

Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên, thẻ sinh viên tạm thời

BM-PSV-03-02

3 

Đơn xin hoãn nộp học phí

BM-PSV-03-03

4 

Đơn xin nộp học phí do quá hạn

BM-PSV-03-04

5 

Đơn xin mượn giấy tờ trong hồ sơ sinh viên

BM-PSV-03-05

6 

Giấy cam kết nộp bổ sung hồ sơ

BM-PSV-03-06

7 

Giấy uỷ quyền

BM-PSV-03-07

8 

Sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

BM-PSV-03-08

9 

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

BM-PSV-04-01

10              

Đơn xin xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

BM-PSV-08-01

11              

Đơn xin  tiếp tục học tập

BM-PSV-09-01

12              

Đơn xin thôi học

BM-PSV-10-01

13              

Phiếu thanh toán (dùng cho SV xin thôi học, chuyển đi trường khác)

BM-PSV-10-02

14              

Đơn xin chuyển trường

BM-PSV-11-01

15              

Đơn xin chuyển ngành

BM-PSV-11-02

16              

Đơn xin miễn, giảm học phí

BM-PSV-12-01

17              

Danh sách SV đề nghị xét miễn, giảm học phí (lớp trưởng lập)

BM-PSV-12-03

18              

Xác nhận vay vốn tín dụng sinh viên (vay vốn ngân hàng CSXH)

BM-PSV-12-04

19              

Giấy cam kết trả nợ

BM-PSV-12-05

20              

Danh sách xin cấp giấy xác nhận vay vốn (lớp trưởng lập)

BM-PSV-12-06

21              

Kê khai danh sách sinh viên nội, ngoại trú (lớp trưởng lập)

BM-PSV-13-02

22              

Lý lịch sinh viên tốt nghiệp

BM-PSV-15-02

Nội dung chi tiết trong các file đính kèm

Đầu trang Trở vềTrở về
Tài liệu
Thông báo tình hình nộp học phí qua thẻ SV đối với các lớp ĐH K14, CĐ K54

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG KỶ NIỆM NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ I năm học 2013-2014

Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

Thông báo nghỉ ngày lễ 30/4 và 01/5

Lịch công tác tuần 17 năm 2014

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 3(5/2014) Trường Đại học Hải Phòng

Danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2013-2014

Hội nghị giới thiệu chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Đại Học Hải Phòng: Tel: 084 31 876338. Fax: 084 31 876893