Số lần truy cập
Trang: Hướng dẫn, biểu mẫu
In trang
Các biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2014- 2015
Trường Đại học Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2014- 2015 như sau:
Đầu trang Trở vềTrở về
Tài liệu
Lịch công tác tuần 48 năm 2014

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2014 Trường Đại học Hải Phòng

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2014

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2013

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2012

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2011

Lễ kỷ niệm 55 năm truyền thống xây dựng và phát triển Trường Đại học hải Phòng (1959- 2014), 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014)

Hội nghị dân chủ Học sinh, Sinh viên năm học 2014-2015

Giải trình các câu hỏi, đề xuất của sinh viên trong Hội nghị Dân chủ học sinh sinh viên năm học 2014-2015

Đại Học Hải Phòng: Tel: 084 31 876338. Fax: 084 31 876893